Copyright

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh agilis-sport.com ( in vseh poddomenah ) so avtorsko delo Agilis, šport, storitve in trgovina, d.o.o. in/ali njegovih partnerjev. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Z dovoljenjem Agilis, šport, storitve in trgovina, d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh, shranjeni, razmnoženi ali kako drugače razširjeni le v nekomercialne namene in skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ur.l. RS, št. 21/1995 ), pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah ( vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni ).

Nekatere slike, ki so uporabljene na straneh ( in vseh poddomenah ) agilis-sport.com, so bile najdene na internetu in se smatrajo za javno last, ker niso bile zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Viri teh slik so tako imenovane “free galerije”. Če mislite, da z uporabo slike kršimo vaše avtorske pravice, nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca in slika bo odstranjena.

Pridržujemo si pravico do naknadnega spreminjanja cen storitev. Cenik na spletni strani je okviren, za izdelavo ponudbe, nam preko kontaktnega obrazca pošljite povpraševanje.

V namene promocije uporabljamo tudi e-pošto. Pridržujemo si pravico do vsaj enega poslanega sporočila. V kolikor ne želite prejemati sporočil, nas o tem obvestite.